Informatiebijeenkomst in De Ark op 5 oktober 2021

Home   ›   Informatiebijeenkomst in De Ark op 5 oktober 2021

Ruim 50 nieuwsgierigen kwamen op 5 oktober jl. af op de informatieavond in de Ark voor belangstellenden rond de ontwikkelingen over Het Erf. Thea de Boer, manager Wonen en zorg van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, memoreerde in haar welkomstwoord dat de laatste fysieke bijeenkomst bijna twee jaar geleden was: 21 november 2019. Gelukkig zijn alle betrokkenen en belangstellenden via nieuwsbrieven zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond het nieuwe woonzorgerf.

Herman Pel van Sacon Architectuur, Stedenbouw en Landschap nam alle aanwezigen daarna mee in het ontwerp via enkele fraaie artist impressions. Ook beantwoordde hij enkele vragen uit de zaal.

Onzekerheden

Vervolgens was het woord aan Anne Kok die als Manager Huisvesting betrokken is vanuit ZONL. Er ligt nu een definitief ontwerp van het hele bouwproject en uit zes aannemers is uiteindelijk gekozen voor Groothuis Bouwgroep uit Genemuiden om de grote klus te klaren. Er zijn enkele onzekerheden geslopen in de planning waardoor de start van de bouw nu gepland staat voor 1 september 2022. Uiteraard zullen de hoogtepunten in het bouwtraject zoals eerste paal, hoogste punt en oplevering passend gevierd worden

Wethouders

Ook beide Urker wethouders Post en Brouwer waren aanwezig. “In het woonzorgerf staat verbinding centraal,” zo opende gemeentebestuurder Post zijn verhaal. “Na een vlotte voorbereiding strooide de archeologie echter zand in de motor.” Omdat op de plek van de nieuwe Zeeheldenwijk aan het begin van de ijstijd een rivierduin lag, was het een uitstekend gebied voor bewoners om te jagen. Het maakt het grondgebied des te interessanter voor archeologen en dat vertraagt mede ook de bouwplanningen. Wethouder Brouwer trekt in diverse dossiers met collega Post op. Hij geeft aan blij te zijn met de kruisbestuiving van de deelnemende partijen Philadelphia, Triade Vitree en Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Leefcirkels

Andrea Willems van Triade Vitree en Ellen Buurstra van Philadelphia legden vervolgens uit dat er bij het ontwerp van de drie panden zorgvuldig is gekeken naar de diverse ‘leefcirkels’ tussen de verschillende cliënten. Bij ZONL zijn dat bewoners met dementie of andere PG-problematiek en bij Philadelphia juist bewoners met een verstandelijke beperking. “Hoe ver kan een cliënt zich vrij bewegen en wat is veilig?

Sponsoring

Tenslotte sloot adviseur ontwikkeling en subsidies Jenneke Bok van de Zorggroep de sprekersronde af met de introductie van het sponsortraject van Het Erf. In totaal zijn er 14 wensen vanuit de bewoners naar boven gekomen die de initiatiefnemers graag willen realiseren. Hiervoor is geld nodig. Particulieren en bedrijven kunnen zich als sponsor aanmelden om bij te dragen aan bijvoorbeeld een paardenbak voor de manege, de inrichting van een gezamenlijke ontmoetingsruimte of de realisatie van een beweeg- en beleeftuin. Alles gaat uiteraard gepaard met de nodige publiciteit.

Uit de zaal kwamen hierna nog enkele vragen die voornamelijk betrekking hadden op de ontsluiting van de nieuwe wijk. Er wordt nog steeds gekeken naar de mogelijkheden voor de aanleg van een fietspad over de brug en er zal zeker ook een bushalte komen met een bijbehorende busbaan.

Deel dit bericht: