Over Het Erf

Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Philadelphia Zorg en Triade Vitree bouwen nieuwe vervangende huisvesting voor hun zorglocaties op Urk. Hiervoor is een gezamenlijk nieuwbouwconcept ontwikkeld. We noemen dit: Het Erf.
Waar? In de nieuwe Zeeheldenwijk op Urk.


Ontmoeting en verbinding staan centraal

Het gaat om een nieuw onderkomen voor bewoners van Verpleeghuis ’t Kompas van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), voor bewoners met een verstandelijke beperking van Philadelphia Zorg en de Kinderboerderij met de mee-werkers van Triade Vitree. Deze laatste locatie heeft daarbij een maatschappelijke en sociale functie voor Urk. De kinderboerderij is vrij toegankelijk voor inwoners.

Bij de inrichting van dit nieuwe inclusieve woonzorgerf (genaamd: Het Erf) staan ontmoeting en verbinding centraal. Een nieuw en uniek concept op Urk. De bestuurders van de zorgorganisaties zeggen erover: “Het wordt niet alleen een zeer prettige plek voor goed wonen als het leven kwetsbaar wordt. Het wordt ook een fantastische plek om te werken.” Alle onderdelen op Het Erf worden duurzaam en levensloopbestendig uitgevoerd.

Verpleeghuis ’t Kompas

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

ZONL levert zorg en behandeling in verpleeghuis ’t Kompas op Urk. De ruimte waarover het verpleeghuis beschikt wordt al meer dan 25 jaar gehuurd van Talma Haven. Er wonen in ’t Kompas 28 cliënten met een intensieve zorgvraag (Psychogeriatrie – PG). Hoewel de huidige gebruikers en hun familie erg tevreden zijn over de zorg en behandeling, is een nieuwe plek meer passend bij de huidige tijd en bij wensen die meer aansluiten bij de huidige en de toekomstige zorgvraag. Binnen de gehele gemeenschap is ook een groot draagvlak voor nieuwbouw. Op Het Erf wil ZONL op de begane grond 17 woonplekken voor PG en daarboven 9 partnerwoningen realiseren. Het tweede gebouw, dat fysiek met de eerste is verbonden, krijgt ook 26 woningen. Woningbouwvereniging Patrimonium heeft eveneens een aandeel in de nieuwbouw.

Nieuwe woonlocatie

Philadelphia Zorg

Ook bij Philadelphia Zorg leeft een nieuwbouwwens. Zij is op zoek naar nieuwe huisvesting voor locatie Schotbalk. Deze plek biedt meteen een oplossing voor de ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking. Er komen 2 groepen van 8 bewoners met moeilijk verstaanbaar gedrag (appartementen) en 2 groepen van 9 bewoners met een ernstig meervoudige beperking (studio’s). Er is dagbesteding op het terrein en een wakende wacht.

Kinderboerderij De Stekplek

Triade Vitree

Triade Vitree verhuist kinderboerderij De Stekplek naar Het Erf. Voor de nieuwbouw is ruim 10.000 vierkante meter grond gereserveerd. Aanleiding voor de verhuizing is de aanleg van een nieuwe rotonde bij de huidige locatie aan de Urkerweg. De nieuwe Zeeheldenbuurt biedt uitkomst voor nieuwbouw. Er zijn allerlei leuke plannen voor de nieuwbouw in de Zeeheldenbuurt.

De kinderboerderij heeft een maatschappelijke en sociale functie voor Urk op dit terrein. Het is vrij toegankelijk voor inwoners, er worden allerlei activiteiten georganiseerd en er wordt onder begeleiding van professionals van Triade Vitree gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt.

De Stekplek werkt samen met Stichting Kinderboerderij Urk (SKBU). De SKBU draagt zorg voor het terrein, de dieren, de educatie en kinderactiviteiten. Triade Vitree begeleidt de mee-werkers, mensen met een verstandelijke beperking en/of met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gezamenlijk vormen zij het geheel: De Stekplek als werkvloer en als educatieve ontmoetingsplek voor kinderen met dieren.