De band met Urk

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Betrokken zorg is onze kracht

Iedereen doet ertoe. Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) zet in op een samenleving waarin ieder mens tot zijn recht komt en iedereen mee kan doen. Waarin mensen hun leven kunnen leiden zoals zij dat zelf willen. Leven, wonen en werken op een manier die zij zelf als waardevol en prettig ervaren. Samen met anderen vormen we een samenleving waarin we naar elkaar omzien en elkaar helpen.

De kracht van ZONL is onze visie op betrokken zorg. Betrokken zorg gaat over zorg, begeleiding en ondersteuning. Over doen wat nodig is om zo prettig mogelijk te leven. Onze grondhouding is dat we werken vanuit verbinding en vertrouwen en dat we verantwoordelijkheid nemen voor wie we zijn en wat we doen. We zijn ook een lerende organisatie; we doen het vandaag beter dan gister en morgen beter dan vandaag.

We staan klaar voor mensen die een zorgvraag hebben, voor een korte of langere periode in hun leven. We ondersteunen jonge en oudere mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan, waarbij zij zelf zoveel mogelijk de eigen regie blijven voeren. Ons doel is mensen helpen hun deelname aan de samenleving te behouden of te vergroten.

ZONL biedt met 1800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers zorg- en ondersteuning aan de inwoners in de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland. Van (gespecialiseerde) thuiszorg, Jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning, Behandeling en revalidatiezorg tot aan allerlei vormen van wonen en zorg. Thuis als dit kan en als dat niet meer lukt zo dicht mogelijk bij huis.

’t Kompas

Op Urk, midden in het dorp, staat verpleeghuis ’t Kompas voor wonen en zorg met behandeling. In ’t Kompas wordt het wonen rondom drie gezellige huiskamers georganiseerd. Een hecht team van medewerkers en vrijwilligers zorgt voor het welzijn en welbevinden van de bewoners.

Het Dok

In Het Dok aan de Vlechttuinen beschikt ZONL onder meer over een consultatiebureau. Tijdens speciale inloopuren kunnen ouders hier terecht met vragen over bijvoorbeeld verzorging, voeding en eetgewoonten, slaap(problemen), huilbaby`s, overgewicht, eetproblemen, drukke kinderen of andere gedragsproblemen. Ook de diensten van de maatschappelijk werkers, thuisbegeleiders en de verzorgenden en verpleegkundigen werkzaam in de wijkverpleging hebben hier hun uitvalsbasis.

Wij zijn Philadelphia Zorg

Het beste uit elkaar

Wij bieden meer dan 8.600 cliënten elke dag kansen om hun eigen leven te leiden. Zij wonen bij ons, krijgen intensieve zorg of ambulante begeleiding, komen om hun dag passend in te vullen of om te logeren. We ondersteunen als het nodig is en durven los te laten als het kan. Ruim 7.500 medewerkers geven cliënten het vertrouwen om te groeien. Dit doen we door heel Nederland. Bij Philadelphia Zorg halen we het beste uit elkaar.

Op Urk zijn we op verschillende plekken actief. Zo is er Ambulant Urk. Onze ambulant begeleiders ondersteunen cliënten om hun zelfstandigheid te vergroten. Locatie Vlothaven is een logeerhuis voor kinderen en jong volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. Het logeerhuis ligt in een mooie omgeving op Urk. Wij zorgen ervoor dat onze logees een fijne tijd hebben en ouders en andere gezinsleden even worden ontlast van de dagelijkse zorg.

Ontmoetingsplek Urk

Op Urk is een ontmoetingsplek waar mensen met een (licht) verstandelijke beperking elkaar en buurtbewoners kunnen ontmoeten. Het is eigenlijk een werk- en ontmoetingsplek midden in de maatschappij waar waardevolle netwerken ontstaan. Zo wordt het voor mensen met een beperking makkelijker om de stap te maken naar betaald werk.

Het Hop

Op het Hop, een woonlocatie op Urk, wonen 18 mensen met een (licht) verstandelijke beperking. De meeste bewoners wonen hier al meerdere jaren. Het Hop heeft twee verdiepingen met ieder een eigen woonkamer met keuken. Er is een lift aanwezig. 

Schotbalk

Schotbalk is een intensieve zorglocatie op Urk. Bij de Schotbalk wonen mensen met een verstandelijke beperking (VB), ernstig meervoudige beperking (EMB) of moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG). Er zijn drie woongroepen. Iedere groep heeft een gezellige woonkamer. Daar eten we samen en kan iedere bewoner zijn verhaal kwijt. Iedereen heeft een eigen zit/slaapkamer voor de nodige rust en privacy. Er is een groot balkon en een extra groot terras aangelegd.

Wij zijn Triade Vitree

Mogelijkheden voor iedereen

Ieder mens is uniek. Jong, oud, met of zonder een verstandelijke beperking, thuis in een gezin of misschien wel op zoek naar een thuis. Wie zorg en ondersteuning nodig heeft, kan rekenen op Triade Vitree. Wij geloven in de eigen kracht van mensen, en in de groei van ieders zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. Daarom is onze zorg en ondersteuning altijd op maat, of het nu gaat om (beschermd) wonen, pleegzorg, dagbesteding, begeleiding of behandeling. Samen zoeken we naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen.
Dat doen we voor ruim 6.800 cliënten per jaar, met meer dan 1.900 medewerkers, 500 pleegouders en 430 vrijwilligers. Samen kunnen we meer, samen zijn we Triade Vitree.

Ook op Urk zijn we op verschillende plekken actief: met vormen van jeugdhulp, met dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en met ondersteuning thuis of op het werk. En natuurlijk met onze kinderboerderij De Stekplek. Deze laatste locatie verhuist naar het nieuwe woonzorgconcept Het Erf.

Stekplek

De Stekplek is een bijzondere plek waar dagelijks ongeveer 20 mensen met een verstandelijke beperking met begeleiding van Triade Vitree werken. Het plezier in het werk en meedoen in de maatschappij staat hierbij voorop. Op de Kinderboerderij worden de dieren verzorgd en allerlei activiteiten voor kinderen georganiseerd. Daarnaast is er een houtwerkplaats annex creatief atelier waar ambachtelijke producten worden gemaakt en verkocht. Triade Vitree verhuist kinderboerderij De Stekplek annex dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking naar de nieuwe Zeeheldenwijk. Voor de nieuwbouw is ruim 10.000 vierkante meter grond gereserveerd. Er zijn allerlei leuke plannen voor de nieuwbouw in de Zeeheldenbuurt.

De kinderboerderij heeft een maatschappelijke en sociale functie voor Urk op dit terrein. Het is vrij toegankelijk voor inwoners, er worden allerlei activiteiten georganiseerd, en er wordt onder begeleiding van professionals van Triade Vitree gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt.

De Stekplek werkt samen met Stichting Kinderboerderij Urk (SKBU). De SKBU draagt zorg voor het terrein, de dieren, de educatie en kinderactiviteiten. Triade Vitree begeleidt de mee-werkers, mensen met een verstandelijke beperking en/of met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gezamenlijk vormen zij het geheel: De Stekplek als werkvloer en als educatieve ontmoetingsplek voor kinderen met dieren.

Vormtweg

Op een mooie locatie bij het bosgebied van Urk bieden we dagbesteding aan mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. In kleine groepen gaat ieder onder begeleiding actief aan de slag met het maaien van het gras, het snoeien van de bomen en het kloven van hout. Daarnaast is er ruimte voor knutselen, schilderen, wandelen en rustmomenten. Het leren van vaardigheden en het bieden van structuur is een belangrijk onderdeel van het programma.

Peppelstek

Op Peppelstek krijgen 20 tot 25 mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking een vorm van dagbesteding. Er is een basisgroep waar de activiteiten zijn gericht op beleving en ontwikkeling. Sfeer speelt hierbij een belangrijke rol.

Gezinshuis

Het gezinshuis op Urk is een kleinschalige vorm van opvang voor kinderen van 4 – 18 jaar die niet langer thuis of in een pleeggezin kunnen wonen. De kinderen komen vaak uit een gezin waar meerdere problemen zijn of waar ze niet veilig zijn. Een gezinshuis lijkt op een normaal gezin. De nadruk ligt op het opgroeien in een veilige en stabiele omgeving. De gezinshuisouders zorgen 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor de kinderen. Het verschil met pleegzorg is dat er in een gezinshuis sprake is van een professionele opvoeder.

De Vuurtoren

Een dagbehandelingsgroep voor kinderen van 2 t/m 5 jaar die achter zijn geraakt in hun ontwikkeling. De behandeling kan bestaan uit een volledige plaatsing (5 dagen per week) of een gedeeltelijke plaatsing in samenwerking met school, peuterspeelzaal of de kinderopvang. Het uiteindelijke doel is dat een kind, wanneer hij/zij er aan toe is, uitstroomt naar een (passende) vorm van onderwijs.

Wij zijn Patrimonium

Thuis in wonen

Patrimonium is een lokale en betrokken wooncorporatie met een herkenbare sociaal-maatschappelijke doelstelling, gericht op de woningmarkt, die belang hecht aan investeren in wonen en leefbaarheid vanuit een klantgerichte houding. Patrimonium heeft oog voor trends in de samenleving die van invloed zijn op wensen en behoeften van onze klanten. Die klanten staan centraal bij alles wat we doen. Het beschikbaar stellen van voldoende betaalbare woonruimte is onze meest herkenbare doelstelling.

Wij zijn SKBU

Stichting Kinderboerderij Urk

Triade Vitree en Stichting Kinderboerderij Urk (SKBU) werken samen. De SKBU draagt zorg voor het terrein, de dieren en alles wat met het bezoekende publiek te maken heeft. Triade Vitree is de eigenaar van het terrein en het gebouw en begeleidt de mee-werkers. Dit zijn mensen met een verstandelijke beperking en/of met een afstand tot de arbeidsmarkt. SKBU en Triade Vitree vormen gezamenlijk het geheel: De Stekplek als werkvloer voor mensen met een verstandelijke beperking en als openbare ontmoetingsplek voor de bewoners van Urk.