Start bouw van uniek woon-zorgcomplex het Erf Urk

Home   ›   Start bouw van uniek woon-zorgcomplex het Erf Urk

Op woensdag 12 april jl. ging de bouw van woon-zorgcomplex Het Erf op Urk officieel van start. Een speciaal moment waarbij onder toeziend oog van ruim 100 belangstellenden de eerste palen zijn geslagen. Hiermee wordt de bouw van een uniek woonconcept op Urk realiteit, waar wonen en werken centraal staan. De verwachting is dat in juli 2024 het complex bouwkundig wordt opgeleverd.

Woon-zorgcomplex het Erf wordt in de nieuwe woonwijk Zeeheldenwijk gerealiseerd. Het gaat om een nieuw onderkomen voor bewoners van verpleeghuis ’t Kompas van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), voor bewoners met een ernstige meervoudige beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag van Philadelphia Zorg en de Kinderboerderij met mee-werkers van Triade Vitree. Deze laatst locatie heeft daarbij een maatschappelijk en sociale functie voor Urk. Wooncorporatie Patrimonium bouwt een aantal woningen op het Erf.

Gezamenlijk zorg aanbieden op Urk
Albert Hilvers, bestuurder ZONL: “Ik ben ontzettend blij dat dit woon-zorgcomplex op Urk er komt. De gemeente heeft ons in 2018 benaderd of we samen met deze zorgorganisaties wilden gaan bouwen. Zij geloofden er in dat dit goed is voor de maatschappij en voor Urk. De inwoners op Urk willen er graag blijven wonen en willen dat er zorg geleverd wordt op Urk. Na diverse gesprekken en bijeenkomsten geloofden wij ook in deze visie en zo ontstond dit prachtige concept.”

Speciale locatie voor Philadelphia Zorg
Voor Philadelphia Zorg wordt Het Erf een hele speciale locatie. Ellen Buurstra, manager locatie De Schotbalk: “Twee verschillende doelgroepen waar we mee werken komen hier samen te wonen! Daarnaast breiden we uit van 20 naar 34 cliënten. De zorg die men nu ontvangt op Schotbalk blijft gehandhaafd op het Erf.”

Uitbreiding voor ZONL
Verpleeghuis ’t Kompas op Urk voldoet niet meer aan de wooneisen van deze tijd. Daarom verhuist ZONL met deze locatie naar Het Erf. “Op dit moment hebben we in ’t Kompas ruimte voor 28 bewoners met en intensieve zorgvraag (psychogeriatrie). Dit breiden we uit met vijftien. Dat betekent dat er in totaal 43 plekken komen op het Erf voor ZONL”, aldus Thea de Boer, manager Wonen, Zorg en Behandeling van ZONL.

Kinderboerderij De Stekplek
Triade Vitree verhuist kinderboerderij De Stekplek en werk- en dagbestedingslocatie voor mensen met een beperking (verstandelijk/lichamelijk) naar deze nieuwe woonwijk. Een bijzondere plek waar dagelijks ongeveer twintig mensen met een beperking werkzaamheden verrichten op het gebied van dierenverzorging, tuinonderhoud, productiewerk en creatieve activiteiten. “We zijn ontzettend blij dat Triade Vitree aangehaakt is bij dit project. We willen heel graag gaan voor inclusie. Dat betekent dat je niet in een apart afgezonderde locatie gaat wonen, maar dat je onderdeel uitmaakt van de omliggende wijk. De kinderboerderij zal daar een grote rol inspelen. Daar komen straks bezoekers. Hierdoor ontstaat ontmoeting”, vertelt Thea de Boer.  

Partnerwoningen
Op één van de gebouwen van ZONL bouwt wooncorporatie Patrimonium negen partnerwoningen. Deze woningen zijn bedoeld voor echtparen of voor partners waarvan één een woonplek heeft bij ZONL. Zo kunnen partners in de nabijheid van elkaar blijven wonen.

Ontmoeting en verbinding
De Zeeheldenwijk is volgens wethouder Freek Brouwer een bijzondere plek. “Het is een grote wijk. De eerste woningen worden gebouwd. Maar er zijn ook voorzieningen nodig zoals deze en we zijn blij dat het Erf hier gaat komen. We willen graag zorg blijven bieden aan onze inwoners van Urk. En door de prachtige samenwerking tussen de verschillende organisaties wordt dit realiteit.  Het wordt een mooi complex waar ontmoeting en verbinding centraal staan.”

Samen werken
Op woon-zorgcomplex Het Erf wordt niet alleen samen gewoond, maar ook samen gewerkt. Thea: “We kunnen elkaar hierin versterken. Kennis van Philadelphia past soms heel goed bij vraagstukken waar wij als ZONL soms tegenaan lopen of andersom. Als je elkaar daarin kunt vinden in dit project, gaat dat ook een stuk meerwaarde hebben voor de bewoners die er komen wonen. Een unieke samenwerking!”

Deel dit bericht: