Word sponsor

Om te zorgen dat dit een superlocatie voor onze cliënten wordt, zijn we nog op zoek naar donateurs. Helpt u mee?

U kunt rekenen op:
zichtbaarheid op onze website
en sociale mediakanalen;
publiciteit in de krant;
meevieren van hoogtepunten.


Wensen werkelijkheid laten worden

Samen bouwen Philadelphia Zorg, Stichting Kinderboerderij Urk, Triade Vitree en Zorggroep Oude en Nieuwe Land op Urk. Het gaat om nieuwe woon- en werkplekken voor mensen die begeleiding nodig hebben.
Hiermee verhuist ook de huidige kinderboerderij De Stekplek naar deze mooie nieuwe plek.

Bij de inrichting van dit nieuwe inclusieve woonzorgerf staan ontmoeting en verbinding centraal. Iedereen mag er zijn: familie, vrienden en omwonenden. De bestuurders van de zorgorganisaties spreken van een uniek, vernieuwend concept. “We gaan het samen doen. Het wordt niet alleen een zeer prettige plek voor goed wonen als het leven kwetsbaar wordt. Het wordt ook een fantastische plek om te werken.

En goed om te weten: alle woonconcepten die de drie zorgaanbieders ontwikkelen worden duurzaam en levensloopbestendig uitgevoerd.

De wensen

We hebben alle behoeftes van onze bewoners zorgvuldig afgewogen en in diverse kavels verdeeld.
De eerste 3 kavels delen we alvast graag met u. Ze staan hieronder in willekeurige volgorde:

Kavel 1:

Gezamenlijk middenterrein

Het middenterrein is het hart van Het Erf. Hier komen de drie organisaties samen en we delen het middenterrein. Overdag is het ook onderdeel van de kinderboerderij en is iedereen – ook de bezoekers – welkom. Als de kinderboerderij gesloten is, kunnen de bewoners van Philadelphia Zorg en ZONL toch nog een ommetje maken op het middenterrein en de kinderboerderij.
We hebben een bedrag van € 48.000,- inclusief BTW en prijspeil 2023 nodig om dit middengebied in te richten.

Kavel 2:

Tuinkamer (ZONL)

Op de locatie willen we een tuinkamer realiseren die voor meerderde doeleinden gebruikt kan worden. Het is een gemeenschappelijke ruimte waar bijvoorbeeld bezoek kan worden ontvangen, kan de wekelijkse kerkdienst plaatsvinden en kunnen doordeweekse activiteiten gehouden worden. Ook kan het verenigingsleven van Urk hier bijvoorbeeld gebruik van maken, door koorrepetities te houden, waar bewoners vervolgens als luisteraar bij aan kunnen sluiten.
We hebben een bedrag van € 40.000,- inclusief BTW en prijspeil 2023 nodig om deze wens te realiseren.

Kavel 3:

Paardenbak en paardenstallen (Triade Vitree)

Een grote wens van de Stichting Kinderboerderij Urk (SKBU) en Triade Vitree is om kinderen en cliënten de mogelijkheid te bieden om een ritje op een paard te maken. Voor de twee paarden is het dan belangrijk om een goede ondergrond te hebben en ook de stallen zullen goed ingericht worden zodat de paarden in een fijne omgeving kunnen verblijven.
Totaal kost dit € 6.500,- inclusief BTW en prijspeil 2023.