Update nieuwbouw Het Erf op Urk

Home   ›   Update nieuwbouw Het Erf op Urk

In april dit jaar ging de bouw van woon-zorgcomplex Het Erf op Urk officieel van start. Het Erf wordt het nieuwe onderkomen voor bewoners van verpleeghuis ’t Kompas van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), voor bewoners van locatie Schotbalk van Philadelphia Zorg en de Kinderboerderij met mee-werkers van Triade Vitree. Op één van de gebouwen van ZONL bouwt wooncorporatie Patrimonium negen partnerwoningen. Deze woningen zijn bedoeld voor echtparen of voor partners waarvan één een woonplek heeft bij ZONL.

Niet alleen op de bouw wordt hard gewerkt, maar ook door een groot team van medewerkers van de verschillende organisaties. Met elkaar zorgen we ervoor dat Het Erf straks klaar is voor gebruik, dat de woon-werkomgeving volledig is ingericht, inclusief de tuin die past bij de bewoners en bezoekers. Maar ook dat de verhuizing voor iedereen zo soepel mogelijk verloopt met zo weinig mogelijk overlast voor alle betrokkenen.

Projectorganisatie
Om bovenstaande te realiseren, vergt een ongelooflijke inzet van alle betrokken medewerkers van Philadelphia Zorg, ZONL en Triade Vitree. In juni dit jaar is een grote groep van medewerkers bijeengekomen die zich hiermee bezig gaan houden. Er zijn diverse werkgroepen gemaakt die elk een eigen opdracht hebben meegekregen.

Nieuwsbrief
Door middel van een nieuwsbrief houden wij graag iedereen op de hoogte over de stand van zaken van de werkgroepen. Inmiddels is weer een nieuwsbrief uit. Deze lees je hier.
Je kunt hier alle nieuwsbrieven rondom Het Erf terugvinden.

Deel dit bericht: