best4u

best4u

Voorlopig tijdpad bekend

Het voorlopige tijdpad dat de drie initiatiefnemers nu bewandelen ziet er momenteel als volgt uit. Januari 2022 Start graven van proefsleuven t.b.v. archeologische vondsten door de gemeente.De werkzaamheden worden naar verwachting eind maart 2022 afgerond. Eind januari moet er een…