Categorie Uncategorized

Update nieuwbouw Het Erf op Urk

Er wordt hard gewerkt op de bouwplaats. Zo hebben we inmiddels het hoogste punt bereikt. Door middel van een bijeenkomst stonden we stil bij dit bijzondere moment. Ook nieuws vanuit Triade Vitree. Zij starten binnenkort met de bouw van een…

Update nieuwbouw Het Erf op Urk

Er is dit jaar veel gebeurd op en rondom Het Erf Urk. Ook sinds de vorige nieuwsbrief. Zo loopt de bouw volgens planning, hebben we het hoogste punt al bereikt, zijn de medewerkers van de bouw in het zonnetje gezet…

Update nieuwbouw Het Erf op Urk

In april dit jaar ging de bouw van woon-zorgcomplex Het Erf op Urk officieel van start. Het Erf wordt het nieuwe onderkomen voor bewoners van verpleeghuis ’t Kompas van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), voor bewoners van locatie Schotbalk…

Update nieuwbouw Het Erf op Urk

In de nieuwe Zeeheldenwijk op Urk wordt een woonzorgerf gerealiseerd. Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Philadelphia Zorg en Triade Vitree, die nu al elders in de gemeente gevestigd zijn, verhuizen naar een locatie die ze samen gaan inrichten. De laatste update…

Voorlopig tijdpad bekend

Het voorlopige tijdpad dat de drie initiatiefnemers nu bewandelen ziet er momenteel als volgt uit. Januari 2022 Start graven van proefsleuven t.b.v. archeologische vondsten door de gemeente.De werkzaamheden worden naar verwachting eind maart 2022 afgerond. Eind januari moet er een…